Biruni Üniversitesi TÖMER - Telefon: 444 8 276 / 1388 | tomer@biruni.edu.tr
Koşullar - Biruni Üniversitesi

Koşullar

  Koşullar
  •  A1 kur seviyesine kayıt yaptırmak isteyenler doğrudan kayıt yaptırabilirler. A2 ve daha üst kura kayıt yaptırmak isteyenler seviye tespit sınavına girmek zorundadır.
  • Kayıt; iptal, dondurma işlemi veya sınıf değişimi kur başlangıcından en geç üç gün öncesine kadar yapılır. Kurs başlangıcından sonra yapılan iptal durumunda ücret iadesi ve dondurma talepleri geçersizdir.
  • Sınıf değiştirme talebi ve sınıf değiştirme talebinin uygun görülmesi halinde sınıf değişimi kursun ilk haftası yapılmalıdır.
  • Dersler 50 dakika, aralar ise 10’ar dakikadır.
  • Kurun son günü Kur Sonu Sınavı yapılmaktadır.
  • Kur sonu sınavlarında dört dil becerisi değerlendirilmektedir. Sınavda iki beceriden 15 puanın altında alan öğrenci kur sınav sonuçlarının ilanını takip eden hafta telafi sınavına girebilir. Sınav ücreti 350 TL olarak belirlenmiştir.
  • TÖMER’de toplamda 5 kur vardır. A1, A2, B1, B2 ve C1 şeklindedir. Öğrenciler her kur sonunda sınava tabi tutulur. Yıl sonunda 5 kurdan alınan puanların ortalaması alınarak geçme puanı belirlenir.
  • Yıl sonu ortalamasında 85 puanın üzerinde başarı sağlamış öğrencilere C1 Sertifikası verilir.
  •  Kursiyerlerin her kurda %80 derslere devam zorunluluğu vardır. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler dönem sonunda sınava alınmazlar. Sınava girmeyi talep etmesi halinde telafi sınav ücretinin 4 katını ödemek zorundadır.
  • Yılsonunda yeterli başarıyı gösterememiş öğrenciler, dönem bitiminden sonraki bir ay içinde “Yıl Sonu Kurtarma Sınavı’na” tabii tutulurlar. Bu sınavda 85 üzeri puan alan öğrenci başarılı kabul edilir ve C1 sertifikası almaya hak kazanır.
  • Herhangi bir sağlık problemi nedeniyle bir derse katılamamış öğrenciler, sağlık kurumundan gelemedikleri günlere dair olarak Sağlık Raporu getirmekle yükümlüdürler. Her kur için raporlu devamsızlık süresi sağlık raporu olsa dahi kurun %40’ı kadardır. Aksi takdirde devamsızlıktan sayılır.
  •  Biruni TÖMER Hazırlık Sınıfı’na kayıt yaptırmış olan öğrenciler, bütün uygulama ve koşulları kabul etmiş sayılır.

Son güncelleme tarihi 10 Ağustos 2023 Per., saat 13:43