Düzeyler

Biruni TÖMER’de kurs düzeyleri Avrupa Dil Portfolyosundaki temel dil düzeylerine uygun olarak düzenlenmiştir. Buna göre düzeyler şunlardır: