Biruni Üniversitesi TÖMER - Telefon: 444 8 276 / 1388 | tomer@biruni.edu.tr
AMAÇ & YÖNTEM - Biruni Üniversitesi

AMAÇ & YÖNTEM

    AMAÇ & YÖNTEM

    Biruni TÖMER bünyesinde verilen derslerin amacı, öğrencilere sadece Türkçe’yi öğretmek değil, onların Türk kültürünü anlamasını ve sosyal hayata entegre olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla kurslarımızda salt gramer öğretimi yapılmamakta, konuşma kulüpleri, etkinlikler, Türk kültürünü tanıtıcı geziler, film gösterimi ve müzik dinletileri de yapılmaktadır.

    Kursumuzda interaktif öğretim yöntemi benimsenmektedir. Öğrenciler, derslerde gerek sunum yaparak gerekse rol oynayarak ders içindeki aktif olarak katılır ve konuşma olanağı bulur. Dört temel dil becerilerine (Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma) eşit oranda ağırlık verilen kurslarımızda öğrencilerin beklentileri dikkate alınarak rol oynama, sunum yapma, tartışma gibi modern yöntem ve teknikler kullanılmaktadır.